آنچه شما در این پکیج خواهید دید :
___________________________________________

گرم کردن با توپ -تمرینات دروازبانی-

آموزش زدن ضربات پنالتی-تاکتیک های مختلف و به روز-

حرکات هماهنگی عصب و عضله-اموزش شوت زنی-اموزش انواع تمرینات شوت زنی-

آموزش Freestyle -تاکتیک های گروهی-تمرینات سرعتی و کردینیشن-

 تمرینهای شاداب منطقه ای-آموزش گرم کردن و سرد کردن - تمرینات 4 به 4 و تعداد بیشتر -

تمرینات دفاع و حمله 2 به 2 - تمرینات  سانتر از جناحین -تمرینات تیم بیرمنگهام انگلیس -

 تمرینات دریبلینگ- تمرینات هوشیاری و هماهنگی بازیکنان - سیستم ها -

 مرور تاکتیک ها با نشان دادن بازی در شرایط مسابقه و انجام حرکات فانتزی با توپ -

حرکات فردی بالا بردن تکنیک فردی - دریبلینگ و چرخشها ..

 تمرینات دیگر   ....

_____________________________________________

این محصول از کمپانی How.C - C.Coching خریداری شده است

تمرینات برای

تمام سنین از مبتدی تا حرفه ای -- فوتبال - فوتسال

کیفیت تصاویر بسیار خوب می باشد

و

برای مربیان عزیز چه فوتبال و چه فوتسال قابل استفاده می باشد

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

"موسسه نود برتر"

این پکیج فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد